Polityka prywatności

Fablox Sp. z o. o. Sp. k. działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej Spółce.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Fablox Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy Polskiej 94a w Poznaniu.

Fablox Sp. z o.o. Sp. k. przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są nam zwykle:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Fablox, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej info@fablox.pl. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosuje się Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Kto jest administratorem Państwa danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fablox Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy Polskiej 94a w Poznaniu.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W Implacore zostały podzielone odpowiedzialności związane z realizacją wymagań RODO. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną   i przetwarzaniem danych osobowych bądź skorzystać z przysługujących Państwu praw zapraszamy do kontaktu mailowego na adres info@fablox.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z Fablox (podstawa prawna przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. b RODO). Przede wszystkim dla:
  • realizacji umowy - umowy handlowe (np. sprzedaż implantów) i będą przetwarzane do jej zakończenia a na stępnie przez okres 15 lat ze względu na okres gwarancyjny;
  • obsługi reklamacji i będą przetwarzane przez okres realizacji reklamacji a następnie przez okres 10 lat w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami
  • realizacji umowy - realizacja usługi (np. organizacja szkoleń) i będą przetwarzane do jej zakończenia a na stępnie przez okres 6 lat ze względu na prawo podatkowe.
  • realizacji działań marketingowych i będą przetwarzane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu z Implacore.
 2. Państwa dane osobowe zostaną przez nas przetworzone ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Implacore (podstawa prawna przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. f RODO). Przede wszystkim dla:
  • realizacji zestawień statystycznych i sprawozdawczości wewnętrznej i będą przetwarzane przez 6 lat od ostatniego zakupu zrealizowanego w Implacore;
  • ewentualnej windykacji należności i będą przetwarzane przez okres 6 lat po zakończeniu procesu windykacyjnego.
 3. Państwa dane osobowe zostaną również przetworzone ze względu na wymagania prawne nałożone na Fablox (podstawa prawna przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. c RODO). Przede wszystkim dla:
  • realizacji audytów wewnętrznych wymaganych dyrektywą medyczną 93/42/EEC a finalne produkty (raporty) są przez nas anonimizowane. 

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom systemów IT, firmom wspierającym obsługę obszaru IT, firmom doradczym i konsultingowym, firmom świadczącym usługi księgowe, kancelariom prawnym i windykacyjnym, firmom realizującym usługę niszczenia dokumentów oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.

Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. 
Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy moje dane są przekazywane poza EOG

Nie. Implacore nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy moje dane wykorzystuje się do profilowania?

Nie. Implacore nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Tak, podanie danych osobowych jest dobrowlone, jednakże niezbędne do realizacji współpracy z Fablox.
Nie, podanie danych nie jest konieczne w przypadku dzialań marketingowych, lecz konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości otzrymywania informacji marketingowych od Fablox.

Showroom FABLOX ul. Letnia 3
62-022 Paczkowo
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
Biuro Handlowe FABLOX ul. Polska 94a
60-401 Poznań
Pn-Pt od 8:00 do 16:00
Telefon / e-mail +48 602 365 588
+48 601 704 810
info@fablox.pl