INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosuje się Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych o nazwie RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fablox spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60-401) przy  ul. Polskiej 94a,  wpisaną do Krajowego Rejestru Przesiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000765381, NIP 7792501789, REGON 382225645  zwana dalej Fablox

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W Fablox podzielone zostały obowiązki związane z realizacją wymagań RODO. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych bądź skorzystać z przysługujących Państwu praw, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres info@fablox.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z Fablox (podstawa prawna przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. b RODO). Przede wszystkim dla:
– realizacji umowy – umowy handlowe będą przetwarzane do jej zakończenia a następnie przez okres 10 lat.
– obsługi reklamacji i będą przetwarzane przez okres realizacji reklamacji a następnie przez okres 10 lat w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami
– realizacji umowy – realizacja usługi (np. organizacja szkoleń) i będą przetwarzane do jej zakończenia a następnie przez okres 6 lat ze względu na prawo podatkowe.
– realizacji działań marketingowych i będą przetwarzane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu z Fablox.
2. Państwa dane osobowe zostaną przez nas przetworzone ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fablox (podstawa prawna przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. f RODO). Przede wszystkim dla:
– realizacji zestawień statystycznych i sprawozdawczości wewnętrznej i będą przetwarzane przez 6 lat od ostatniego zakupu zrealizowanego w Fablox;
– ewentualnej windykacji należności i będą przetwarzane przez okres 6 lat po zakończeniu procesu windykacyjnego.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom systemów IT, firmom wspierającym obsługę obszaru IT, firmom doradczym i konsultingowym, firmom świadczącym usługi księgowe, kancelariom prawnym i windykacyjnym, firmom realizującym usługę niszczenia dokumentów oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.

Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania.
Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy moje dane są przekazywane poza EOG?

Nie. Fablox nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy moje dane wykorzystuje się do profilowania?

Nie. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Tak, podanie danych osobowych jest dobrowlone, jednakże niezbędne do realizacji współpracy z Fablox.

Nie, podanie danych nie jest konieczne w przypadku dzialań marketingowych, lecz konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości otrzymywania informacji marketingowych od Fablox.